ใบงานที่ 1

ประเทศไทยมีกี่ภาคอะไรบ้าง บอกทั้งภาษาไทย+อังกฤษ
คำตอบ

1.ภาคเหนือ        North

2.ภาคใต้             South

3.ภาคตะวันออก  West

4.ภาคตะวันตก  East

5.ภาคกลาง

6.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อยากทราบว่าแต่ภาคมีจังหวัดอะไรบ้างค่ะ9