แสตมป์ทองครองราชย์มีคุณค่าน่าเก็บรักษา

ราคาขึ้นเร็วมากเลยคับ
คำตอบ
not yet answered
นาย พงษ์เทพ มุททาหัตถากร
เพราะ  60 ปีมีครั้งเดี๋ยวน่าเก็บรักษา

ออก มาวันเดี๋ยว ของขาดตลาด ราคาขึ้นพลวดๆๆ จาก 100 ตอนนี้ เกือย 200 แล้ว หุๆๆๆ