หน้าบล๊อคไม่ไ้ด้ส่วน

ช่วยดูที่นี่หน่อยครับ http://gotoknow.org/blog/payak1/145730

 

คำตอบ

ขอบคุณครูเสือ มากค่ะ

กำลังน้องช่วยดู code css ให้อยู่นะค่ะ