การวัดผลประเมินผลนักเรียน

ใครคือบิดาของคอมพิวเตอร์
 

คำตอบ

ชาร์ล  แบบเบจ
 

ตอบ

คุณสามารถลากไฟล์มาปล่อยในช่องนี้เพื่ออัปโหลดไฟล์ได้ คุณยังจะใช้ปุ่มเลือกไฟล์ด้านล่างนี้อัปโหลดก็ได้เช่นเดียวกัน