การวัดผลประเมินผลนักเรียน

กอหญ้า
Sat Oct 27 2007 15:48:20 GMT+0700 (ICT)
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
ใครคือบิดาของคอมพิวเตอร์
  

คำตอบ

กอหญ้า
Sat Oct 27 2007 23:01:30 GMT+0700 (ICT)
ชาร์ล  แบบเบจ
  
 ใส่รูปหรือไฟล์