การวัดผลประเมินผลนักเรียน

กอหญ้า
8 ปีที่แล้ว
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
ใครคือบิดาของคอมพิวเตอร์
  

คำตอบ

กอหญ้า
8 ปีที่แล้ว
ชาร์ล  แบบเบจ
  
 ใส่รูปหรือไฟล์