การวัดผลประเมินผลนักเรียน

ใครคือบิดาของคอมพิวเตอร์
 

คำตอบ

ชาร์ล  แบบเบจ
 
ใส่รูปหรือไฟล์