การวัดผลประเมินผลนักเรียน

ใครคือบิดาของคอมพิวเตอร์
  

คำตอบ

ชาร์ล  แบบเบจ
  
 ใส่รูปหรือไฟล์