สวนพี่ชิวโดนพรวนดิน

สวัสดีครับ

ผมแอบย่องมาพรวนดินในสวนพี่ชิว...

http://gotoknow.org/blog/intertwined/140428

อิอิ..

 

 

คำตอบ