tag-คิดถึง

มาเรียนอาจารย์ว่า ผมคิดถึงอาจารย์ ที่นี่ ครับ

อาจารย์ไม่ต้องปฏิบิติการบ้านต่อก็ได้ครับ 

ที่มา: Tag คิดถึง : พรวนดินกันในสวน พรวนบทความกันใน GotoKnow ครับ

คำตอบ