เรียนเชิญอาจารย์ร่วมเล่น Tag คิดถึงค่ะ

สวัสดีค่ะ อ.สกล

เบิร์ดมาเรียนเชิญอาจารย์ร่วมเล่น Tag คิดถึงค่ะ http://gotoknow.org/blog/beautifulmemories/141049

ช่วยกันพรวนดินหาสมบัติใน G2K กันนะคะ

กราบขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าเลยค่ะ ^ ^

คำตอบ