กิจกรรมประจำพิเศษของศูนย์

เมื่อวันที่  13-14  ตุลาคม 2550   คณะอาจารย์ผู้ช่วยสอนประจำศูนย์  ได้จัดกิจกรรมนอกศูนย์  ณ วัดภูเขาสูง  จ.  นครราชสีมา  โดยเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้เข้าไปบำเพ็ญประโยชน์  เดินเขา และร่วมปฏิบัติธรรม ตามหลักพุทธศาสนา  มีนักศึกษาพร้อมใจกันไปร่วม ทั้งที่บางคนกล่าวได้ว่าไม่เคยทำกิจกรรมอย่างนี้เลยสักครั้ง  ก็สามารถทำได้และเป็นที่น่ายินดีมากที่ทุกคนที่ไปร่วม ปลื้มใจที่ได้มาร่วมทุกคน
คำตอบ