การใส่เพลง

  • หวัดดีพี่ชัด
  • เรื่องการใส่เพลง ขอให้พี่ชัดนำคำสั่งไปใส่ที่แก้ไขบล๊อกครับ ในช่องที่เขียนว่าข้อความด้านข้าง ผมเอาเพลงทรายกับทะเลของต่าย อรทัยให้แล้วกันนะครับ
  • <center><p align=right><STRONG><EMBED src=http://tpaiusa.com/ThaiSongs/String/Sai_Gup_Ta-Lay.wma  width=200 height=50 type=audio/x-ms-wma autostart="true" loop="false" volume="10"></EMBED></STRONG></P></center>

 

คำตอบ
not yet answered
chudchainat

ขอบพระคุณ คุณสุดทางบูรพา มากครับ ตอนนี้ทดลองใช้ได้ผล และเพลงถูกใจมากครับ