ตอบคำถามเรื่อง ข้อตกลง JTEPA

  • สวัสดีครับ
  • ตามมาตอบคำถามเรื่อง ข้อตกลง JTEPA
  • ตัวผมเองผมก็ว่าเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจะได้ประโยชน์มากครับ โดยเฉพาะเกษตรกรที่รวมกันเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ได้แล้ว เพราะว่าการค้าของญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะซื้อขายผ่านระบบสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งมาก
  • แต่ก็มีเรื่องที่น่าห่วงคือเรื่องของมาตรการกรีดกันที่ไม่ใช่ภาษี อาจจะเช่นเรื่องสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่มีการบังคับใช้ เพิ่มความยุ่งยากในเรื่องการนำเข้าและส่งออกครับ อันนี้ต้องให้ความระวังครับ
คำตอบ