การวางเป้าหมาย

คำตอบ

ข้อดี

1.การผ่อนของที่มีประโยชน์ต่อกิจกรรมการสร้างรายได้ทำให้ทันต่อการพัฒนากิจการ

2.สินค้าบางประเภทรับประกันความเสียหายตลอดระยะเวลาผ่อนส่ง

3.สินค้าบางประเภทมีให้ทดลองใช้ก่อนไม่ดีหรือไม่พอใจสามารถคืนได้

4.ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ขาย

5.เป็นการสร้างนิสัยให้รู้จักพอเพียงทำให้ไม่ฟุ้มเฟือยไม่มีหนี้สินทำให้ชีวิตมีความสุข

ข้อเสีย

1.ต้องจ่ายเงินสูงกว่าราคาเงินสดเพราะคนขายบวกรวมดอกเบี้ยไว้แล้ว

2.สินค้าที่มีราคาแพงต้องหาบุคคลค้ำประกันทำให้ยุ่งยาก

3.สินค้าที่ทดลองใช้อาจไม่ได้คุณภาพตามราคาสินค้า

4.กว่าจะเริ่มทำกิจกรรมได้ต้องรอให้พร้อมเสียก่อนทำให้เสียเวลา

5.สิน้าบางประเภทซื้อขาดตัวมีการรับประกันสินค้า