ด้วยความระลึกถึงค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณตาหยู

คิดถึงอยู่นานแล้วค่ะ  แต่ไม่ได้จังหวะแวะมาบอก
ไม่แน่ใจว่าคุณตาหยูยุ่งงานหรือเข้าระบบไม่ได้ จึงไม่ได้แวะมาบันทึกนะคะ 

อย่างไรก็ตาม หวังว่าคุณตาหยูคงสบายดีนะคะ 
ด้วยความระลึกถึงเสมอค่ะ  : )

คำตอบ