การจัดการความรู้ของ มน.

เรียน อ วิบูลย์ ที่เคารพ

ดิฉันได้เข้าร่วมประชุม KM ภูมิภาคที่ มน. แล้ว ประทับใจในการต้อนรับและได้ความรู้เป็นอย่างมาก  อย่างไรก็ตามดิฉันยังมีข้อสงสัยอีก 4 ประการ และขออนุญาตเรียนถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของ มน.

1.มน. ได้มีการกำหนด / ปรับเปลี่ยน นโยบายของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อกระบวนการจัดการความรู้ภายหลังจากการลงนามใน UKM หรือไม่และอย่างไร

2. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548-2550 กิจกรรม KM ของ มน. มีพัฒนาการอย่างไรบ้าง

3.  ปัจจัยอะไรที่ทำให้ KM ของ มน. ประสบความสำเร็จดังเช่นปัจจุบันนี้

4. ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินการจัดการความรู้ของ มน. มีอะไรบ้าง

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาค่ะ

นงเยาว์

คำตอบ
not yet answered

สวัสดีครับ 

ผมไปซื้อเครื่องผลิตไฟฟ้าพลัง ขนาด 1000w 220 v จากประเทศจีน  ข้อมูลไม่มีอะไรเลย  แม้แต่เพลท แต่เช็คข้อมูลจากเพื่อนๆ ที่เข้า-ออกจีน  ว่าใช้งานได้ดี  เลยเอามาลองดูไม่แพงมาก  ว่าจะเอามาต่อยอด ใช้เพื่อชนบท  ผมไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้า  อยากติดต่อ อาจารย์ เผื่อแลกข้อมูลกัน  08-4986-7890