สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

        ช่วงนี้สภาพอากาศในเขตชุมชนของข้าพเจ้า  ไม่เป็นปกติ  ทำให้ไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวก  และลูกหลานก็ป่วยบ่อย  มีทั้งเป็นไข้  เป็นหวัด  หรือแม้กระทั่งเป็นหวัดลงคอ   ซึ่งบางคนก็เป็นหนักมาก  ทำให้น่าเป็นห่วง  ลูกของสมาชิกในกลุ่มก็ป่วยบ่อยเช่นกัน  จึงต้องเอาเวลาไปดูแลกันเป็นพิเศษ  คาดว่าที่อื่น  ๆ ก็น่าจะเป็นคล้ายกัน
คำตอบ