แหล่งเรียนรู้หนองบัวลำภู

อยากทราบแหล่งเรียนรู้ ของจังหวัดหนองบัวลำภู นักเรียนระดับ ช่วงชั้นที่ 3,4 ศึกษาดูงาน
คำตอบ