ขอบพระคุณค่ะท่าน ผอ.

     ขอบพระคุณค่ะท่าน ผู้อำนวยการ ที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกับข้อความที่เขียน   ก่อนที่จะขอโอนมาลงปทุมธานี เขต 2 ได้มีโอกาสไปชื่นชมโรงเรียนของท่านค่ะ ไปกับคณะ สพท.ลบ.1 ค่ะ โรงเรียนในฝันดีดีเด่นระดับประเทศ ของท่านผู้บริหารฝีมือดี ชุมชนเข้มแข็งมากๆค่ะ   ขอทราบว่าขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในเรื่องของการบริหารจัดการ ผู้เยี่ยมชมโรงเรียนยังมากเหมือนเดิมไหมคะ
คำตอบ
not yet answered

ขออภัยที่ตอบช้าครับ โมเด็มมีปัญหา พึ่งแก้ไขสำเร็จ

ร.ร.กันทรารมย์ โดยการบริหารของท่าน ผอ.ฤทธา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหมือนเดิม ยังคงต้องต้องรับคณะมาศึกษาดูงานอยู่เรื่อย ๆ ครับ น่าชื่นชม ในส่วนของ กระผม กศน.อำเภอ ก็แวเวียนไปใช้บริการอยู่หลายครั้ง ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร สถานที่ นี่ หวังว่าปีหน้า จะพยายามทำข้อตกลงร่วมกันในการจัดการศึกษา สำหรับประชาชนในเขตรับผิดชอบละครับ

ปัญหาในด้านการบริหาร อาจมีบ้าง แต่ไม่ปรากฏต่อสาธารณะชนครับ

ขอบพระคุณครับ

ภูธร