รายงานต้นตระกูล??

คือต้องพิมพ์คำนำ กะทำปกหรือเปล่าครับ? ไงช่วยตอบด้วยครับ ด่วน!!!
คำตอบ