การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 จากคำกล่าวที่กลุ่มของท่านพูดมาก็ถูกต้องคะ  การที่เราจะต้องไปพบปะหรือพูดคุยกับใคร ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตาม  ตัวของเราเองก็ต้องมีข้อมูลต่างและเตรียมความพร้อม ในการที่จะต้องถ่ายทอดความรู้หรือสิ่งที่รู้ให้แก่บุคคลนั้นๆ ซึ่งในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องเป็นทั้งผู้ให้และเป็นทั้งผู้รับ  เพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นสามารถทำได้เสมอและทุกโอกาส  และส่วนในกลุ่มของน้องก็ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มของท่านคะ
คำตอบ