เติม link ให้ด้วย


ได้นำไฟล์ขึ้นแล้ว แต่ไม่สามารถ link ในการบันทึกได้ใน 2 บล๊อค 1. นานาสาระทางวิชาการ 2. CoP : Yellow Diary ได้ลองจัดการบัทึกแล้วแต่ไม่ปรากฏแถบ เครื่องมือระหว่างการบันทึก ไม่ทราบว่าถูกซ่อนไว้ส่วนใด ช่วยแนะนำด้วย เรืองศรี


ความเห็น (1)

ไม่มีความเห็น


คำตอบ (1)

CKO Science, CMU.
เขียนเมื่อ
1. ได้จัดการแก้ไขปรับปรุง link ที่ต้องการให้แล้วครับ
2. การอ้างอิง link มีขั้นตอนง่ายๆ ที่ขออนุญาตแนะนำไว้ดังนี้ (อาจจะมีวิธีอื่นที่ง่ายกว่า แต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ผมใช้ในการจัดการเป็นส่วนใหญ่)
     2.1 การลิงค์ไปหาเว็บไซต์หรือข้อมูลอื่นที่ปรากฏอยู่แล้วในระบบอินเตอร์เนต
       2.1.1 copy ชื่อที่อยู่ของเว็บไซต์นั้นจาก Address Bar อาจจะนำมาเก็บไว้ที่ Notepad
       2.1.2 กรณีที่เขียน blog อยู่โดยมี Toolbar จัดการรูปแบบของข้อความปรากฏอยู่ ก็ให้ "เลือกข้อความ" ที่จะเป็น ตัวเชื่อมโยงไปสู่ลิงค์นั้นโดยการ "ปาดทึบ" ข้อความนั้น
                เมื่อทำทึบข้อความที่เลือกแล้วคำสั่งรูปโซ่(โซ่ดี และโซ่หัก) บน Toolbar ของ Blog จะปรากฏชัดขึ้น ให้คลิกที่รูปโซ่ดี จากนั้นจะมีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเพื่อให้เรานำลิงค์ไปวาง จากนั้นก็วางลิงค์ที่สำเนาไว้ใน notepad ไว้ในช่องนั้น ส่วนโซ่หักคือการยกเลิกลิงค์ที่เคยอ้างอิงไว้
       2.1.3 กรณีที่เขียน blog โดยไม่ปรากฏ toolbar การจัดรูปแบบข้อความ
          2.1.3.1 ต้องใช้เทคนิคการเขียนภาษา HTML มาช่วย หรือที่เรียกกันว่า tag HTML ซึ่ง หลักๆ คือ เมื่อเปิด tag แล้วต้องปิด tag ด้วย
          2.1.3.2 tag HTML ในการใช้ลิงค์ คือ <a href="....[ชื่อลิงค์]...">ข้อความที่เป็นตัวเชื่อมลิงค์</a>
          2.1.3.3 ข้อความที่เป็นตัวเชื่อมลิงค์ ในข้อ 2.1.3.2 ก็คือข้อความที่เราเลือกปาดทึบในข้อ 2.1.2.1 นั่นเอง
     2.2 การลิงค์ไปหาไฟล์ที่เรานำขึ้นไปไว้ในระบบเอง
       ทำเหมือนกับข้อ 2.1 โดยเราสามารถดูที่อยู่ url ของไฟล์ที่เรา upload เก็บไว้ที่เมนู "ไฟล์" ของเราเอง


ความเห็น (1)

Tip เล็กๆ สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยการเขียน tag HTML นะครับ ท่านสามารถสร้าง code ภาษา HTML ได้ไม่ยากแค่เริ่มต้นโดยการพิมพ์สิ่งที่ท่านต้องการทั้งหมดลงในโปรแกรม Microsoft Word เมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกเอกสารนั้นโดยให้เลือกประเภทของเอกสาร (กล่อง list box ที่อยู่ใต้กล่องที่ให้บันทึกชื่อเอกสาร) มีนามสกุลเป็น *.html (hyper text markup language) ....MS-Word ของท่านจะทำการแปลงเอกสารที่ท่านเขียนให้เป็น code ของ HTML ...เสร็จเรียบร้อยแล้วในขั้นแรก

จากนั้นให้ท่านใช้โปรแกรม Notepad เปิดอ่านไฟล์ที่บันทึกไว้นั้นอีกครั้ง notepad จะแสดงข้อมูลในลักษณะของ code ภาษา HTML ซึ่งท่านก็สามารถคัดลอด (copy) แล้วนำมาวาง (paste) ในบลอกที่ท่านต้องการจะสร้างขึ้นได้เช่นกัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท