สมัคร มีชื่อในเว็บบล็อกหรือยัง

       กลุ่มศูนย์เรียนรู้อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  ที่สมัครเว็บบล็อกแล้ว       กรุณาแจ้งชื่อให้ทราบด้วยครับ      ชื่ออะไรบ้าง....

       ติดขัดอย่างไร  ใกล้สอบแล้ว  สอบถามนะครับ...

                                    ผู้ดูแลบล็อก....

คำตอบ

กลุ่มศูนย์เรียนรู้อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

ที่สมัครเว็บบล็อกแล้ว ขอแจ้งชื่อให้ทราบครับ

 กลุ่มที่ ๑   ชื่อ ตรมไพร

 กลุ่มที่ ๒   ชื่อ  พรุ่งนี้ยังมีแสงตะวัน

 กลุ่มที่ ๓  ชื่อ  ศรีพัฒนา

 กลุ่มที่ ๔  ชื่อ  รวมใจเป็นหนึ่ง

 กลุ่มที่ ๕  ชื่อ  ศรีปราสาท

 กลุ่มที่ ๖  ชื่อ  แก้วมังกร

 กลุ่มที่ ๗  ชื่อ  ศีนรินทร์

 กลุ่มที่ ๘  ชื่อ  เจียงแป็ย

 กลุ่มที่ ๙  ชื่อ  พี่น้องสองตำบล

    ข้อมูลการสอบถาม ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐