โจทย์วิจัยสำหรับการจัดสวัสดิการชุมชนคนไร้สัญชาติ

ขอรบกวนปรึกษาอาจารย์จากบันทึกข้างล่างนี้

http://gotoknow.org/blog/pilgrim/127153

ถ้าดิฉันจะต้องตั้งโจทย์วิจัยหรือทำแบบสอบถามเพื่อการเริ่มต้นงานการจัดสวัสดิการชุมชนให้คนไร้สัญชาติในพื้นที่

ควรจะเป็นอย่างไร ? เพื่อจะให้ได้สวัสดิการที่ผลิตเองโดยชุมชนเพื่อชุมชนอย่างที่อาจารย์เสนอ ไม่ใช่เป็นสวัสดิการที่คนนอกอย่างดิฉันคิดว่าจำเป็นสำหรับชาวบ้าน

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

คำตอบ
not yet answered
ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ

คุณ pilgrim คะ

เริ่มต้นด้วยการที่คุณ pilgrim  ช่วย list ปัญหาของชาวบ้านออกมาก่อนดีไหมคะ    ดูปัญหาและสาเหตุของปัญหาก่อน  สาเหตุของปัญหาอาจมีหลายข้อ และปัญหาอาจพันกันนัวเนีย

ใช้ตรงนั้นเป็นตัวตั้งต้น แล้วค่อยมาตั้งโจทย์วิจัย สร้างแบบสอบถาม  ดูความต้องการของชาวบ้าน ดูศักยภาพของชาวบ้าน  แล้วค่อยสรุปว่า  เรื่องไหน สำคัญอันดับต้นๆ  เรื่องไหนที่ชุมชนพอทำกันเองได้   แล้วค่อยออกแบบวิธีการขับเคลื่อนอีกทีค่ะ