การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

หวัดดีค่ะ

         ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนที่ทางเหนือทุกคนนะค่ะ เรียนที่โน้นเป็นอย่างไรบ้าง

      

คำตอบ