ธรรมะ

ธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติโปรดเข้ามาศึกษากันเถิดจะพบความจริงของชีวิตป็นแน่แท้
คำตอบ
not yet answered
pang

ธรรมะ : ธรรมชาติ ธรรมดา สิ่งที่เป็นอยู่ เป็นจริง จงเรียนรู้และเข้าใจมัน แล้วเราก็อยู่ได้อย่างปกติสุข