คิดถึง คิดถึง คิดถึง

คิดถึง  วิทยากร  ภาษาอังกฤษ  แสนสวน  จังแยย
คำตอบ
not yet answered
anita

เวทีแห่งนี้ อนุญาตให้แสดงอาการคิดถึงได้ทุกคน ตลอดเวลาค่ะ...