คุยกับคน กศน.

ยินดีที่รู้จักและขอบคุณที่เข้ามาทักทาย ตอนนี้ก็ไปรักษาการที่กระบุรีด้วยเหมือนกัน ที่มีอะไรที่กระบุรีก็ยินดีรับใช้นะคะ
คำตอบ

เช่นกัน บ้านเดิมผมอยู่ หมู่ 4 ตำบลปากจั่น ครับ