ทดสอบการสอบถาม

อาจารย์จะไปดอยสุเทพหรือเปล่าคะ
คำตอบ