การใช้ห้องปฏิบัติการ

เรียนคุณ ภูมิพิชาติ

   ไม่ทราบว่าที่ภาควิชามีการใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลา ของนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปหรือไม่ และหากมี คุณมีระบบหรือมาตราการในการดูแลอย่างไร เพราะผมกำลังจะนำวิธีการจากแหล่งอื่นมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพบ้าง ครับ

คำตอบ