ปลูกหญ้าแฝกกับยาง

Somchai Panumaswiwat

เรียนอาจารย์

   ผมเพิ่งลงกล้าต้นยางในดินที่ไม่ดี ประมาณ 3-4 weeks แต่ได้พยายามปรับปรุงตามคำแนะนำของพัฒนาที่ดินศรีสะเกษและร้อยเอ็ด. 

   อ่านWeb site เรื่องหญ้าแฝก ศรัทธาในหลวง มีความคิดปลูกหญ้าแฝก โดยเป็นขนานกับเเนวการปลูกต้นยาง โดยให้ห่างแนวต้นยาง 1เมตร บน และลาง (เน้นการบำรุงดิน)  ทำได้หรือไม่    ระยะปลูกยาง 6 * 4เมตร  , 8 * 3  เมตร

   ผมจะขอสนับสนุนกล้าแฝก ที่ศรีสะเกษ ที่ใหน

   ขอบคุณครับ

   Somchai Panumaswiwat

คำตอบ