ถามแนวคิด

อยากรู้ว่าแนวคิดของท่านนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไรบ้าง  ขอบคุณ อยากได้ตัวอย่าง

พิรุณ

คำตอบ
not yet answered
ใจครูนอกโรงเรียน

อย่ามาหลอกให้ฉันรัก

อย่ามาหลอให้ฉันหลง

อย่ามใหลอกให้ฉันงวยงง

จะมาลอกแนวคิดกันใช่ไหม....