โรงเรียนในร้าน

ทำไมจึงคิดว่าร้านอาหารไม่ใช่ร้านแต่คิดว่าเป็นโรงเรียน
คำตอบ