การคิดวิเคราะห์

ท่านมีวิธีการสร้างแบบคิดวิเคราะห์อย่างไรบ้าง
คำตอบ