เล่าสู่กันฟัง

    สำหรับศูนย์ของพวกเราจะมาเรียนรวมกันที่วัดสุทธจินดา

ในวันเสาร์มีทั้งหมด  3  ศูนย์การเรียนรู้  คือ  ศูนย์ขามทะเลสอ  ศูนย์โชคชัย  1  ศูนย์โชคชัย  2 ส่วนวันอาทิตย์เรียนที่ศูนย์ของใครของมันจ๊ะ เรื่องการเรียนการทำรายงานก็จะทำงานส่งแบบบูรณาการ

ี่ เรื่องเดียวแต่ส่ง  4  วิชา ิเปลี่ยนเค้าโครงให้เข้ากับแต่ละวิชาที่อาจารย์ให้มา และเมื่อ วันเสาร์ที่  5  ส.ค. 50  ก็จัดมีพิธีไห้วครูและรับน้องปี  1  ก็สนุกมากทั้งพี่และน้อง  และวันที่  2  ก.ย.  พวกเราทั้งศูนย์จะไปดูงานวิสาหกิจชุมชนที่  อ.หนองบุนมาก  เดียวจะมาเขียนเล่าสู่กันฟังนะจ๊๊ะ

คำตอบ

น้องใหม่รหัส 50 ของศูนย์คนรักสีเขียว  มีกี่คนคะ  ดูงานสนุกมั้ย คงมีข้อมูลทำรายงานเยอะเลย  หนองบุนมากมีวิสาหกิจเด่นด้านใดบ้างคะ