ขอสอบถาม

    เป็นไงบ้างหลังการสอบกลางภาคทำข้อสอบได้หรือเปล่า  เจอะกันวันเสาร์น่ะ ที่  1 ที่วัดสุทธจินดา  เรียนวิชาหลักวิสาหกิจชุมชน  และวันที่  2  ดูงานที่ อ.หนองบุนมาก

 

คำตอบ