สบายดีบ่

ดีใจที่มีโอกาสได้ทั้งทายกันนะคะ  " สวัสดี"   กลุ่มเว้าจาภาษาผู้ไทย  คนผู้ไทย  คนล่าฝัน  จากประทาย 2 ทำไมใช้ชื่อกลุ่มยาว  และแปลว่าอะไร  อยู่ตำบลอะไร  จังหวัดอะไรคะ  การเรียน  การสอบกลางภาคเป็นอย่างไรบ้างคะ  ทำรายงานทันหรือเปล่า  การบ้านหลายเหมือนศูนย์ประทายหรือเปล่า  กลุ่มประทาย 2  เปิดโอกาสให้เพื่อนสอบถามได้ตลอด 

                                                    ระลึกถึง

                                                    ประทาย  2

คำตอบ