อย่าลืม ICT

อบรมเสร็จแล้วอย่าลืมนำความรู้กลับไปหนองนาคำด้วยเด้อ

คำตอบ