ขอบคุณ

 

             ดีใจ  และขอขอบคุณมากนะคะ

หวังว่า  ท่าน ผอ.  ก็คงเก่ง  ICT   ขึ้น  และ คงเป็นประโยชน์มหาศาลในการพัฒนางานวิชาการ   ..และการจัดกิจกรรม  กศน.  ของท่านต่อไป

คำตอบ