เพื่อนเรียนรู้

    

                 ขอในหลวง  พระผู้ให้เศรษฐกิจพอเพียง

หล่อเลี้ยงชาวสยาม  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

คำตอบ