การจัดการความรู้

องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความรู้ ในเมืองไทยแห่งใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยเผยแพร่มีที่ไหนบ้าง ว่ามีวิธีการจัดการอย่างไร เริ่มต้นตลอดจนขั้นตอนการบริหารอย่างไร หากสนใจอยากแลกเปลี่ยนกันช่วยยกมือตอบในกระทู้จะขอบคุณอย่างมาก
คำตอบ