ขอบคุณท่านอาจารย์

สวัสดีครับอาจารย์

  อยากแวะมากราบอาจารย์โดยเฉพาะครับ

  เพราะว่าอาจารย์กรุณาเข้ามาตอบกระทู้  บันทึกของผมตลอด

  และความเห็นของอาจารย์มีคุณค่าต่อการเรียนรู้และการเติบโตภายในของผมมากๆครับ

   ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์

  น.พ. สุพัฒน์  ใจงาม

คำตอบ