สวัสดี

ที่ชื่อนี้เพราะว่ามีเพื่อนชอบเรียก เพื่อนบอกว่าทำตัว โก๊ะมาก ๆ และเคยไปเล่นน้ำแล้วว่ายน้ำไม่เป็นจมไปเลย แต่มีเพื่อนมาช่วย ตกน้ำป๋อมแป๋ม ไง
คำตอบ