มาตรฐานการไว้ผมของนักเรียนหญิงชั้น ม.1ของ ร.ร.อู่ทอง

วันที่ 15 ส.ค.2550 มีอาจารย์ฝ่ายปกครองหญิงท่านหนึ่ง ได้มีการตรวจผมของนักเรียนหญิงชั้น ม.1 ทั้งหมด ปรากฎว่ามีนักเรียนหญิงหลายคนโดนทำโทษ โดยการตัดปลายผมให้มีตำหนิ

ความจริงมันน่าจะเป็นเรื่องปกติของการทำโทษ นักเรียนหญิงที่

ไว้ผมยาวเกินมาตรฐานของ ร.ร.อู่ทอง แต่เหตุการณ์นี้กลับมีผู้ปกครอง บางคนนำมา วิพากษ์-วิจารณ์ มีการทำโทษที่มีหลายมาตรฐาน  เพราะนักเรียนหญิงหลายคนไม่โดนทำโทษ ทั้งที่ไว้ผมยาวเกินกว่า นักเรียนหญิงหลายคนโดนทำโทษ และในวันที่ 14 ส.ค.2550 ก็มีการตรวจผมของนักเรียนหญิงชั้น ม.1 ทั้งหมด แล้วปรากฎว่าไม่มีนักเรียนหญิงคนใดโดนทำโทษ  ถามว่า

เกณฑ์การตัดสินของอาจารย์ฝ่ายปกครองของ ร.ร.อู่ทอง ทำไมจึงไม่เหมือนกัน

ความจริงเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเล็ก ความยุติธรรมและความเสมอภาค ควรต้องนำมาใช้อย่างเคร่งครัด

หากเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้  นักเรียนจะหา ความยุติธรรมและความเสมอภาค ได้อย่างไร
คำตอบ