เล่าการทำกิจกรรมของกลุ่ม

ทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์  ปกติแล้วจะมีการนัดเรียนพิเศษ โดยนัดแนะกับทีมอาจารย์ผู้ช่วยสอนในแต่ละวิชา เพื่อที่จะมาเรียนเพิ่มนอกเหนือจากวันเสาร์,อาทิตย์ ในเนื้อหาที่ต้องเรียนเพิ่ม หรือทำกิจกรรมบางอย่าง    และได้เปลี่ยนเป็นวันศุกร์แทนวันพุธ เพราะอาจารย์บางท่านไม่ มีเวลามาสอน เริ่มศุกร์ที่ 17 นี้ และนักศึกษาอาจจะใช้เวลาช่วงนี้เพื่อปรึกษางานกลุ่ม งานเดี่ยวที่ยังไม่เข้าใจ   และก็รู้สึกว่าอบอุ่นดี ที่มีเวลาให้กลุ่มบ้าง ถึงแม้จะมาไม่ครบทีม 

คำตอบ