รอคำตอบ

   พี่ตามที่อาจารย์พัฒนชัยแนะนำการเอารูปภาพลงในบล็อกแล้วยังทำไม่ได้เลย  ขอคำแนะนำอีกสักครัง

แหน่เด้อ      ด่วยด้วน

คำตอบ

สวัสดีครับพี่  หนอง 

สวัสดีครับ  พี่หนอง             ผมขอตอบในไฟล์งานของ  Doc. เลยนะครับในการนำภาพเข้ามาใส่ไว้ในบล็อกหรือบันทึกสมุดนั้นไม่ยากเลยครับ  แต่เราต้องทำความเข้าใจระบบของโปรแกรม  Gotoknow  เสียก่อนครับ  คือ  โปรแกรมนี้จะให้เราใช้ข้อมูลและเครื่องมือที่โปรแกรมกำหนดเท่านั้น  แต่หากเราจะใช้เครื่องมืออื่นเราก็ต้องนำเครื่องมือเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในโปรแกรมของเราเสียก่อนจึงจะใช้ได้              ในที่นี้  โปรแกรม  Gotoknow   สามารถให้เรานำเครื่องมืออื่นเข้ามาใช้ร่วมกับโปรแกรมได้  เช่น  รูปภาพ  รูปภาพเคลื่อนไหว  เป็นต้น  และตัวที่ใช้บรรจุเครื่องมือใหม่ดังกล่าวก็คือ  ไฟล์อัลบั้ม  ซึ่งเราจะต้องนำเครื่องมือจากส่วนอื่นมาเก็บไว้ในไฟล์อัลบั้มเสียก่อนจึงจะนำเครื่องมือนั้นมาใช้กับ  Gotoknow  ได้ขั้นตอนการนำไฟล์ภาพเข้าไฟล์อัลบั้มใน  Gotoknow  1.       ให้เปิดบล็อกสมุดของตนเองขึ้นมาใช้งานก่อน (เพื่อยืนยันการใช้งาน  เพื่อถ้าไม่เปิดบล็อกที่เป็นของตนเองขึ้นมาก็จะไม่สามารถโต้  ตอบ  ซักถาม  หรือกระทำการใด ๆ กับโปรแกรมได้  สมมุตว่าพี่หนองเปิดบล็อกของ  ด.ต. สนองชาติ  มะโฮงคำ  ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว2.       นำเม้าส์ไปชี้ที่ชื่อ  ด.ต. สนองชาติ  มะโฮงคำ  หรือชื่อกลุ่มที่ปรากฎอยู่ในแถบเครื่องมือด้านบน  ดังนี้-          ศูนย์รวมข้อมูล-          บล็อก(สมุด)-          แพลนเน็ต(รวมบล็อก)-          ไฟล์อัลบั้ม-          ถามตอบ           3.  ให้พี่หนองคลิกที่  ไฟล์อัลบั้ม  จะเกิดหน้าต่างเครื่องมือขึ้นมาอีก  ดังนี้                      -   แสดง                      -  นำไฟล์ขึ้น                       -   ตกแต่งไฟล์อัลบั้ม                          ให้พี่หนองคลิกที่  นำไฟล์ขึ้น  จะปรากฏหน้าต่างใหม่ดังนี้      
ส่วนบนของฟอร์ม

ไฟล์ใหม่:

Browse

รายละเอียด:

 
  อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น
คำหลัก:ค้นหาคำหลัก... ค้นหาคำหลัก... ค้นหาคำหลัก... ค้นหาคำหลัก... ค้นหาคำหลัก... ค้นหาคำหลัก... ค้นหาคำหลัก... ค้นหาคำหลัก... ค้นหาคำหลัก... ค้นหาคำหลัก... เพิ่มช่องใส่คำหลัก... ข้อแนะนำ: คำหลักคือคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คุณใส่มาในฟอร์มนี้
 ยกเลิก   กำลังจัดเก็บ...
ส่วนล่างของฟอร์ม
ไฟล์อัลบั้ม - นายพัฒนชัย ศรีพันธ์ชาติ   4.  เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้แล้ว  ให้พี่หนองคลิกที่   Browse   เพื่อหาภาพถ่ายนำเข้าสู่ไฟล์อัลบั้ม  ดังนี้  5.      

ตัวนี้เป็นชื่อภาพครับพี่หนอง

เมื่อหาภาพและเลือกภาพได้แล้ว  ให้คลิก  OPEN     

 

6.  จะปรากฎภาพดังนี้

ไฟล์ใหม่:

c/Documents  and  Setting/Administrstor/My
รายละเอียด:

 
 อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น
   ภาพจะเป็นประมาณนี้  ตรงไฟล์ใหม่จะเป็นภาษาอังกฤษที่หมายถึงที่มาและชื่อของภาพที่เราเลือกเอาไว้7.       แล้วคลิกนำไฟล์ขึ้นในแถบคำสั่งด้านล่าง         

ให้  Copy  เอาชื่อตรงนี้ครับ  โดยการลากให้ดำ  แล้วคลิกขวา  คลิดปุ่ม  Copy 

ไฟล์ล่าสุดอ่าน: 1
แสดงผล
ดาวน์โหลด
1126083152.jpgลิงค์ของตัวไฟล์: การ มีต่อ » คำหลัก: การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย นายพัฒนชัย ศรีพันธ์ชาติ   ลิงค์ที่อยู่ถาวร   ความคิดเห็น (0)
สร้าง: พ. 15 ส.ค. 2550 @ 14:29   แก้ไข: พ. 15 ส.ค. 2550 @ 14:29
 จะปรากฏภาพดังนี้  เสร็จแล้วคลิกภาพนี้ขึ้นมาดูครับ ขั้นตอนการนำภาพลงในบล็อกหรทอสมุดบันทึก   1.  ขั้นตอนการนำไฟล์ภาพเข้าไฟล์อัลบั้มใน  Gotoknow  1.1 นำเม้าส์ไปชี้ที่ชื่อ  ด.ต. สนองชาติ  มะโฮงคำ  หรือชื่อกลุ่มที่ปรากฎอยู่ในแถบเครื่องมือด้านบน  ดังนี้-          ศูนย์รวมข้อมูล-          บล็อก(สมุด)-          แพลนเน็ต(รวมบล็อก)-          ไฟล์อัลบั้ม-          ถามตอบ     แล้วเลือกบล็อก(สมุด)  เลือกเพิ่มบันทึก  หรือแก้ไขบันทึกก็ได้  หมายความว่า  พี่หนองจะใส่ภาพในบันทึกใดให้เปิดบันทึกนั้นก็แล้วกัน1.2    เมื่อเปิดบันทึกแล้ว  จะเห็นเครื่องมือด้านบนเขียนว่าแก้ไขบันทึกในกรณีพี่หนองจะแก้ไขโดยใส่รูปภาพในบันทึกที่บันทึกไว้แล้ว  หรือถ้าเป็นการเพิ่มบันทึก  พี่หนองก็บันทึกไปจนกว่าจะถึงที่ที่จะใส่รูปแล้วให้ปฏิบัติดังนี้           1.3  เมื่อต้องการใส่ภาพ  ให้คลิกที่รูปต้นไม้ 

เนื้อหา:

-- Format --ParagraphAddressPreformattedHeading 1Heading 2Heading 3Heading 4Heading 5Heading 6


 
Path:  
 ไม่แสดงบันทึกต่อผู้อื่น 
  จะขึ้นหน้าต่างใหม่  ให้สังเกตที่ช่อง  Image  URL    แล้วนำเม้าส์ไปชี้ที่ช่องนั้น  แล้วคลิกขวา  และคลิกคำว่า  Paste   ตัวภาษาอังกฤษจะปรากฏขึ้น  เสร็จแล้ว  คลิก  Insert  ภาพก็จะถูกนำเข้าใส่ในบันทึก  เป็นอันเสร็จสิ้นการนำภาพเข้าสู่บันทึก  หมายเหตุ   การนำภาพเข้าในบันทึกสามารถนำเข้าได้ครั้งละ  1  ภาพ  ถ้าต้องการใส่หลายภาพใน  1  บันทึกก็ให้ทำหลายครั้งครับพี่หนอง