ผมสนใจครับ

อาจารย์มีวิธีการสอนอย่างไรครับ  ช่วยแนะนำผมด้วย  ขอบคุณครับ
คำตอบ