ฝากคำกลอนวอนวาน สู่สานฝัน แม้คืนวันเปลี่ยนไปใครจะรู้

ขึ้นรถไฟสายความฝัน  พร้อมกันแล้ว
พบเพื่อนแก้วร่วมฝัน บัณฑิตศิลป์

เสียงกู่ร้องสมัครเล่น  นั้นได้ยิน

เก็บเกี่ยวความฝันสิ้น  ในกลอนกานท์


สองฟากฝั่งรถไฟ   สายสานฝัน
มวลดอกไม้ ขวากหนาม นานาพันธ์
ริ้วโลมรัน  ลูบไล้   ในเส้นทาง

ไม่เลือนลาง ความฝัน วันปริญา.../ ...ป้าเยาว์เอย

(สบันงา โยมหลามป๋าย จะอู้ไปนักปัญญาบ่มี ขอจ๊บเต้าอี้ก่อนแหละนายเฮย)

สู่บัณฑิต  มหาวิทยาลัยชีวิต คิดสร้างมิตร ตลอดกาล

ธีรกานต์บ้านแซม   .../ กลุ่มที่ ๖ รุ่งอรุณ

คำตอบ
not yet answered
กลุ่มสานฝัน ศรร. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่.

     รุ่งอรุณในยามเช้าของวันใหม่

กลุ่มสานฝันแสนดีใจเป็นนักหนา

อ่านคำกลอนเว้าวอนหวานสรรคำมา

จากธีรกานต์บ้านแซมหนาแย้มมาเยือน

     ชวนกันว่าขึ้นรถไฟไปให้พร้อม

ดวงจิตน้อมรับไว้มีใดเหมือน

ตื่นเต้นแท้ถ้าวันนั้นมันมาเยือน

อีกกี่เดือนนับนับไปให้ถึงวัน

     รับปริญญาปริญญารับฉบับสุด

เร่งเร็วรุดเก็บออมทรัพย์ของเธอฉัน

ถ้าวันดีคือวันที่เราไปกัน

รับปริญญาฉลองมั่นวันนั้นเอย

     จากป้าเยาว์โม้ไม่เป็นเขียนไม่เก่ง 

พูดไม่เจ๋งเขียนไม่แจ๋วหลานแก้วเอ๋ย

กลอนบทนี้เขียนงั้นงั้นมันเสบย

เพื่อเฉลยต่อกลอนหวานของกานต์เอย.....ฮิ...ฮิ.......

 

ดวงจันทร์ หน่อแก้ว

 Red_billed_blue_magpiePict0691

ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนเรายังมีอีกมากมาย ค้นให้พบใช้ให้เป็น  ต้นทุนชีวิตต้องมี ชีวิตต้องมีแผน  แม้ชุมชนก็ต้องมีแผนแม่บทเป็นของตนเอง อันเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ ให้คุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์ให้เหมาะสมกับภูมิปัญญาสากล  จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่บ่งชี้ถึงความเป็นเลิศทางปัญญา โดยเฉพาะธรรมชาติ  ต้องอยู่ร่วมกันอย่างเคารพรักษา คือที่มาของความสุขอย่างยั่งยืน  ณ วันนี้ บ้านของกระผมถูกน้ำป่าไหลหลากท่วม (ไม่ท่วมขัง แต่ท่วมแบบไหลหลาก) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ก.ย.๒๕๕๐ - ถึงวันนี้ก็ยังไม่ลด ยังมีแนวโน้มว่าจะมาอย่างหนักอีกระรอกหนึ่ง ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน ก็ต้องเฝ้าฝัง เตรียมความพร้อมที่จะประกาศเพื่ออพยพชาวบ้านไปอยู่ที่ปลอดภัย 

ขอบคุณในน้ำใจของป้าเยาว์ และเพื่อนกลุ่มที่ ๘(สานฝัน)  ทุกท่านที่ไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจกันถึงแม่วาง  หวังว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร คือแห่งสุดท้ายของพวกเราที่จะรับพระราชทานปริญญาตรี ร่วมกัน ขอบคุณอีกครั้งครับ

กลุ่มสานฝัน ศรร. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่.

น้ำท่วมขังแทนน้ำใจที่ไหลหลาก                           สองฝั่งฟากเห็นเพียงทางน้ำไหล                           บ้านดวงจันทร์ หน่อแก้วคลาดแคล้วภัย           จากดวงใจกลุ่ม8เล่าป้าเยาว์เอย.

 

ฟ้ารุ่ง รวี

เป็นสมาชิกใหม่  ต้องขอเวลาเรียนรู้  แต่คิดว่าที่นี่คือเพื่อนใหม่ ที่ใจตรงกัน

ถึงไม่สูงเช่นฟ้าสง่าศักดิ์

แต่ความรักศักดิ์ดินเคยสิ้นหรือ

ค่าของคนจนมีที่ฝึกปรือ

คุณธรรมคือเครื่องหมายวัดใจคน

       (จำครูกลอนเขามา)

กลุ่มสานฝัน ศรร. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่.

คุณฟ้ารู๋ง รวี 

                            แม้เจ้าจะมาเป็น สมาชิกคนไม่

                 ความเป็นไป ในใจเจ้าสูงหนักหนา

                 อ่านเพียงกลอนก็รู้ว่าเจ้าเรียนมา

                 สูงเกินกว่าที่จะเดาเท่านั้นเอง

                มาถ่อมตัวว่าถล่ำจำกลอนเขา

                ความจริงเจ้านั้นก็แสนแต่งกลอนเก่ง

                มีคุณธรรมเป็นความหมายไว้ให้เกรง

                ขอแจ้งเจ๋งเจ้าเก่งมั่นเพื่อนกันเอย.

                (ขอต้อนรับสมาชิก gotoknow คนใหม่ )

 

มันดีไหมที่ผมเข้าเวปนี้

กลอนดีดีไหลเข้าหัวมั่วไปหมด

กลุ่มสานฝันนั้นก็เจ๋งไม่ได้โม้

ผมขอเข้าเป็นสมาชิกได้ไหม เอย - -*(มั่วไปงั้นหละ)