รักในหลวง

คุมมีความปิติยินดีในวาระโอกาสนี้ไหม? เป็นวาระโอกาสที่ไม่มีคนไทยคนใดลืมเหตุการณ์วันที่ 9 มิถุนายนไปได้ ที่ทำให้ถนนราชดำเนินเต็มไปด้วยสีเหลือง สีแห้งความจงรักภัดีต่อพระเจ้าแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งของปวงประชา
คำตอบ
not yet answered
กระทิ
ขอทรงพระเจริญ  รักด้วย
นางสาว อุษณีย์ จิตรบำรุง
รักในหลวง  ห่วงลูกหลาน  ช่วยกันทำความดีคับ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ