คำประพันธ์ครับ ครู

ครู ครับพอดีครูเค้าให้การบ้านมา  เลยอยากให้คุณครู ช่วยถอดคำประพันธูหน่อย อ่าครับ  

 

 สีหราชร้องว่าโอ้           พาลหมู

ทรชาติครั้นเห็นกู           เกลียดใกล้

ฤามึงใคร่รบดนู              มึงมาศ  เองนา

กูเกลียดมึงกูให้               พ่ายแพ้ถัยตัว

 

ช่วยหน่อย น่ะครับ ถ้า เร็ว ยิ่งดี  ครับ

 ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ครับ 

ู              

 

คำตอบ