หวัดดี

ทำไมถึงหล่อเหมือนชิน (จัง) กินข้าวกับไรหรอ
คำตอบ