ขอความช่วยเหลือเรื่องประกาศ

กระผมนายพัชระ นาเสงี่ยม เป็นคณะจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซึ่งมีเรื่องของกราบเรียนดังนี้ครับผม

เผอิญว่าทางเราได้จะมีการจัดประชุม UKM11

โดยที่ทางเราอยากที่จะติดประกาศเรื่องนี้ไว้ที่ gotoknow ด้วย

 โดยที่ผมมีโลโก้ของโครงการนี้มาครับอยู่ที่

 

http://www.rmu.ac.th/images/50_2.jpg

 

ครับ จึงใคร่ขอความกรุณาในการดำเนินการเรื่องนี้ด้วยครับ

ได้ไม่ได้อย่างไรโปรดพิจารณาครับ 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 

คำตอบ