รู้มั้ย..ผมลูกคราย..

สะหวาดดีคร้าบ...
คำตอบ
ลูกใครหนอ พ่อต้องเป็นคนปั้น ส่วนแม่ต้องช่วยแบ่งปัน เพื่อสร้างผลงาน หนึ่งครอบครัว หนึ่งผลิตภัณฑ์